DSE題三: 專精一事還是多元人生

爺爺:「我當鐘錶匠超過50年,畢生專注這門手藝,能做到分毫不差。」允行:「我是品味生活的咖啡師,亦是書寫人生的作家,更是培育後進的武術教練。」各人對人生有不同追求。有人認為:「與其一生專精一事,不如發展多元人生。」你同意嗎?試撰文一篇,論述你的看法。


在現實生活當中,我們的教育好像偏向希望我們成就多元人生,所以在我們學習的過程當中,所有的教育都要求我們在很多科目都要得到很好的分數,然後才有機會繼續晉升至大學,就好像一個考獲7科5**的狀元,就會比起一個可能在某一科目拿下5**的同學更優秀,個人認為這是不應該的,也不需要的,因為往往人生冇可能你只要有一個專長,專心做好一件事,就可以有很好的成就。


環觀世界經濟其實也是這樣子運作,一個國家,無需要農業工業高科技金融全部都成為最優秀也可以變得強大,就好像香港主打金融地產業,日本可能是優質食材,中國是世界工廠,德國是專高科技工業,韓國是亞洲的潮流文化,每個地方都有自己的強項,而只要做好自己的強項,這個地方就會變得有自己的色彩,發出自己的光芒。


用香港做例子,如果我們要發展多元文化,從好的方面來說當然是好像能夠把雞蛋分散在不同的領域,使經濟和就業都可以更加穩定。然而,我們如果要用很大的力度和精力,投入非常多的資源去栽培一些我們沒有優勢的行業,出來的結果不一定有效率,而且可能放在世界舞台也不會耀眼,反而全力成就我們最強的領域,我們香港永遠都可以站在世界的高位。


返回人生,其實也是同樣的道理,如果一個人的優勢是在金融地產,為什麼非必要去發展更加多的多元人生呢?當然在身心靈上面可能會得到一定程度的滿足和平衡,但是在人生的經營方面,可能專業地做一個金融地產從業員,就已經可以在人生道路上變得平坦,個人認為,我們的社會大家做自己的專業是比起一個通才更加重要,因為一個通才可以說什麼都懂,但同時也可以是為什麼都不專,即是你會相信一個四分一律師,四分一導遊,四分一農夫又四分一的士司機的專業法律意見嗎?


再者,在文章開頭所說的狀元,是數萬考生中的數十個精英,然而可以看到不少人可能只是在會計專業有出色的成就,就會成為一個專業的會計師,並不需要再化學和生物科上得到很好的學術成績。我們的社會其實一直都是以專才在運行,每一個行業,每一個公司,裏面的員工大部份都只有一個工作主題,加在一起就成為了我們的社會,所以我認為,做好自己的專業才是比較理想的人生哲學。


 

*********************************************** 

睇完啦喎,幫幫手請係我facebook Comment / Like / Share啦!

https://www.facebook.com/CaptainHK80

*********************************************** 

隊長Blog價值:

如果你係我呢個Blog,求其比你執到一兩個點子,都起碼慳你一萬幾千,如果你叻的話,隨時幾舊水一年就令你成世受惠,唔好慳果少少錢就賺唔多大錢啊。

所以請大家subscribe我的Patreon,睇埋隊長的買樓秘笈,當請我飲杯咖啡,又幫下你自己,令你可以縱橫樓市,以一個「百萬租金」投資者的心態去睇市,其實相當超值。

仲等咩,拿拿臨去subscribePatreon啦。

*********************************************** 

 

 

 

留言

此網誌的熱門文章

被退休的CEO

大圍車位的潛力